Produktai

Vidaus bėgančios eilutės
Lauko bėgančios eilutės
Laikrodžiai - Termometrai
Laikrodžiai - Taimeriai
Valiutų kursų švieslentės
Švieslentės degalinėms
Švieslentės sportui
LED apšvietimas
Kiti gaminiai

Laikrodžiai - Taimeriai

Turime suprojektavę ir išdirbę laikrodžius taimerius skirtus pasikartojantiem procesam valdyti. Išoriškai jie niekuom nesiskiria nuo paprastų mūsų gaminamų vidaus laikrodžių. Pagrindiniai skirtumai yra tie, kad šie laikrodžiai turi didelės galios (iki 10A) komutacinį kanalą ir specializuotą programinę įrangą mikrovaldikliui bei kompiuteriui. Šių laikrodžių pagrindinė panaudojimo sritis yra ten kur reikia nustatytu laiku įjungti arba atjungti elektros grandinę. Su ęsama programine įranga mūsų gaminami laikrodžiai - taimeriai yra pritaikyti mokyklos skambučio valdymui. Tačiau be programinės įrangos tobulinimo arba bent jau su minimaliais pakeitimais šiuos gaminius galima panaudoti plačiame užduočių rate. Prie šių gaminių prijungtas termo daviklis įgalina laikrodį rodyti temperatūrą. Kaip ir prie visų mūsų gaminamų laikrodžių, taip ir prie šių taimerių, galima prijungti GPS imtuvą, kuris garantuos didelį laiko tikslumą sinchronizuodamasis su iš palydovų siunčiamu signalu.

Mokykloms specializuotame laikrodyje - taimeryje kiekvienai savaitės dienai yra numatyta po 18 įrašų, t.y. vienai dienai 18 mokyklos skambučio įjungimų keičiamam laiko intervalui. Papildomai galima kiekvienai savaitės dienai įvesti, taip vadinamus, laikinus suveikimo laikus. Laikini suveikimo laikai yra ypatingi tuom, kad jiems suveikus jie automatiškai panaikinami. Jų panaudojimo pavyzdys gali būti toks: tarkim kažkurią savaitės dieną bus sutrumpintos pamokos, tada tai dienai įvedate laikinus suveikimo laikus ir laikrodis vietoj esančio toje pačioje eilutėje pastovaus suveikimo laiko įvykdys laikiną ir jį panaikins, rezultate reikiamą savaitės dieną skambutis skambės pagal sutrumpintų pamokų grafiką, o sekančią savaitę tą dieną vėl skambės pagal pastovų, normalaus pamokų ilgio grafiką. Žemiau pateiktuose programos ekranuose laikini laikai yra išskirti pastorintu šriftu ir įvesti šeštadienį ketvirtam suveikimui.

Likę techninės charakteristikos pilnai atitinka mūsų gaminamus vidaus sąlygoms skirtus laikrodžius - termometrus. Esant pageidavimui galime pagaminti ir lauko sąlygoms skirtą laikrodį - taimerį, padidinti įrašų kiekį dienai, laikus suvesti ne savaitės dienoms o mėnesio dienoms arba laikų valdymą priderinti prie Jūsų pageidavimų.

Programinės įrangos ekranai: